ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ދުނިޔެ - ރާހުލް ގާންދީ

އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުުން ރާހުލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • މީގެ ކުރިންވެސް އެ މަނިކުފާނުވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އުޅުއްވާކަން ހާމަކުރައްވާފަ
  • އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަންގަވާކަމަށް ރާހުލް ވިދާޅުވި
  • ރާހުލްވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 4 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 07:30 3,677

ރާހުލް ގާންދީގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ވަނީ ބޮޑު ނާކާމިޔާބަކާ ކުރިމަތިވެފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ, އިންޑިއަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުން ރާހުލް ގާންދީ ބުދަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަންގަވާކަމަށް ބުދަ ދުވަހު ޓްވީޓް ކުރެއްވި އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެ މަނިކުފާނުވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އުޅުއްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރުން ތިއްބެވީ އެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރައްވާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ރާހުލް ގާންދީގެ ބައްޕާފުޅާއި، މާމާފުޅާއި، އަދި މުނިކާފާ ފުޅަކީވެސް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ.

ރާހުލްވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔަ ޖަނަތަ ޕާޓީ(ބީޖޭޕީ)އާމެދު އެއްވެސް ރުޅިވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށާއި ނަމަވެސް އިންޑިއާއާމެދު އެޕާޓީން ގެންގުޅޭ ފިކުރަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ސެލްއެއް ވަކިވަކިން ދެކޮޅު ހަދާކަމަށެވެ. ރާހުލް ސިފަކުރައްވާ ގޮތުއި ބީޖޭޕީގެ ސިޔާސަތު ބިނާވެފައި އޮތީ ތަފާތުކުރުމާއި ރުޅިވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ރާހުލްވަނީ އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހިފައި ނުވޭތޯވެސް ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވާދަކުރީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ނޫން... އަޅުގަނޑުމެން ވާދަކުރީ އިންޑިއާގެ މުޅި ދައުލަތުގެ މެޝިނަރީއާ،" ރާހުލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިސްކޮށް ހުންނެވި ބީޖޭޕީން ނިމިގެންދިޔަ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ބޮޑުތަފާތަކުންނެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް