ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ބޮޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން

ޖަޕާނުން އަނެއްކާ ވެސް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ބޮޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ފަށައިފި

  • ސައިންޓިފިކް ބޭނުންތަކުގެ ނަމުގައި ބޮޑު މަސް ބާނަން ފަށާފައިވަނީ 1987 ވަނަ އަހަރު
  • ޖަޕާނުން ބޮޑުމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާތާ, 32 އަހަރު
  • އެއްމެ ބޮޑެތި ބޮޑުމަހުގެ 13 ބާވަތުގެ ތެރެއިން 6 ބާވާތަކީ ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބާވަތްތައް

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 2 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 13:31 8,655

ބޮޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ޖަޕާނުން އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވަނީ 1986 ވަނަ އަހަރު - ބީބީސީ

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޖަޕާނުން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ބޮޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފިއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ބޮޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ޖަޕާނުން އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވަނީ 1986 ވަނަ އަހަރު ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ބޮޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްޓާލާފައެއްނުވެއެވެ.

ޖަޕާނުން ސައިންޓިފިކް ބޭނުންތަކުގެ ނަމުގައި ބޮޑު މަސް ބާނަން ފަށާފައިވަނީ 1987 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވަނީ ގިނަ ބޮޑު މަހުގެ ބާވަތްތަކަކީ ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބާވަތްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ވަރލްޑް ވައިލްޑްލައިފް ފަންޑުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެ ބޮޑެތި ބޮޑުމަހުގެ 13 ބާވަތުގެ ތެރެއިން 6 ބާވާތަކީ ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބާވަތްތަކެވެ.

އެ ގައުމުން މިހާރުވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ވޭލިން ކޮމިޝަން (އައި.ޑަބްލިޔު.ސީ) އިން ވަކިވާން ނިންމާފައެވެ.

މި އަހަރު ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުމަސް ބާނަން ފަށާނެ ކަމަށް މިދިޔައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޖަޕާނުން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ ގައުމުން ވަނީ 227 ބޮޑުމަސް ހިފުމުގެ ހުއްދަދީ ފުރަތަމަ އުޅަނދު މަހަށް ފުރުވާފައެވެ.

އައިޑަބްލިޔުސީއިން ވަކިވާން ނިންމީ، އެ ގައުމު އިސްވެ އޮވެ ބޮޑުމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާތާ, 32 އަހަރު ވީ ގަވައިދު އުވާލަން އައިޑަބްލިޔުސީއަށް ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނިތާ ތިން މަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޖަޕާނުން ބުނެފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ބޮޑުމަސް ބާނާނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އެކަނި ކަމަށެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއިން ވަނީ އެންޓާޓިކް ކަނޑުގައި ޖަޕާނުގެ މަސް ބޯޓުތަކުން ސައިންސް ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބުނެ ކުރަމުން ދިޔަ ބޮޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ޖަޕާނަށް ސައިންޓިފިކް ދިރާސާއަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ހުއްދަތައް ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔައީ އެ ބޭނުމުގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

ކޯޓުގެ މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ޖަޕާނުން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް މި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ވަނީ، 2015 ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާ ބޮޑު މަސް ބާނަން ފަށާފައެވެ. ޖަޕާނުން ބުނެފައިވަނީ އެ މީހުން މަސް ބޭނީ ލިބިފައިވާ ކޯޓާގައިވާ 333 ބޮޑު މަހުގެ އަދަދަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް