ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ލުއި ޚަބަރު - އިޝާން ހައްތަރު

އިޝާން، ''މިޑްނައިޓް ޗިލްޑްރެން'' ދޫކޮށްލައިފި

  • އިތުރު ދެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 1 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 09:06 2,025

އިޝާން ފިލްމު ދޫކޮށްލި ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ ކޮއްކޮ އިޝާން ހައްތަރު ވިޝާލް ބާރްދްވާޖް ހަދާ ފިލްމު '' މިޑްނައިޓް ޗިލްޑްރެން" ދޫކޮށްލައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ސްރިދޭވީ ކަޕޫރްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރްއާ އެއްކޮށް އިޝާން ކުޅެފައިވާ ''ދަޅަކް'' އަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ އިންޑިއާ ނަސްލުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ސަލްމާން ރުޝްދީ ލިޔެފައިވާ ''މިޑްނައިޓް ޗިލްޑްރެން'' ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމަކަށް ދާދި ފަހުން ސޮއި ކޮށްފައެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ވިޝާލް ބާރްދްވާޖްއެވެ.

މިހާރު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އިޝާން ވަނީ އެފިލްމު ދޫކޮށްލާފައެވެ. އިޝަން އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އޭނާއާ ވިޝަލްއާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ފިލްމު ދޫކޮށްލި ސަބަބެއް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައި ނުވިޔަސް އެ ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މުޅިން އާ މޫނެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އިޝާން އަތުގައި މިހާރު ކުޅޭނެ އިތުރު ފިލްމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އިތުރު ދެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

އިޝާން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނިކުތީ 2017 ވަނަ އަހަރު މަޖިދް މާޖިދީ ޑައިރެކްޓަރ ކޮށްފައިވާ ބިޔޯންޑް ދަ ކްލައުޑްސް އިންނެވެ. އެ ފިލްމުން އޭނާ ވަނީ ޒީ ސިނަމާގެ އިތުރުން ޒީ ސައިން އެވޯޑްވެސް ހޯދާފައެވެ.

އިޝާން ބޮލީވުޑްގައި ފިޔަޖަހަން ފެށީ މަރާތީ ފިލްމުގެ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ދަޅަކް އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް