ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:19
އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް
އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް
ދަ އިންޓަރސެޕްޓް
ޖެފް ސެޝަންސް
އެފްބީއައި އިން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގުން ޖެފް ސެޝަންސް ދުރަށްޖެހިވަޑައިގެންފި
 
ބުދަ ދުވަހު ސެޝަންސް ވިދާޅުވީ އޭނާ "އެއްވެސް ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލަކާ ކޭމްޕޭނާ ގުޅޭ ކަމެއްގައިި ބައްދަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ."

ރަޝިއާގެ ނުފޫޒު އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެފްބީއައި އިން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުން އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް ދުރަށްޖެހިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޖެފް ސެޝަންސް އެފްބީއައިގެ ތަހުގީގުން ދުރަށްޖެހިވަޑައިގަތްކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ އޭނާ ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައެވެ. ސެޝަންސް އެފްބީއައި އިން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުން ދުރަށްޖެހިވަޑައިގަތީ މިދަޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކޭމްޕޭނުގައި ޖެފް ސެޝަންސް ރަޝިއާގެ އެމްބެސެޑަރާ ބައްދަލު ކުރެއްވިކަން ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެފްބީއައި އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޯވަސީ ކުރައްވަނީ ޖެފް ސެޝަންސްއެވެ. ޖެފް ސެޝަންސް ތަހުގީގުން ދުރަށްޖެހިވަޑައިގަތުމަށް ޑިމޮކްރޭޓުން ދިޔައީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި އޭނާ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ވެސް ދަނީ ގޮވާލަމުންެނެވެ.

ސެނެޓަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޖެފް ސެޝަންސް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ ގައި އޮތް ސެނެޓުގެ "ކޮންފަމޭޝަން ހިއަރިން" ގައި ރަޝިއާގެ އެމްބެސެޑަރާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބުދަދުވަހު ސެޝަންސް ވިދާޅުވީ އޭނާ "އެއްވެސް ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލަކާ ކޭމްޕޭނާ ގުޅޭ ކަމެއްގައިި ބައްދަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ."

އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް ދެ ފަހަރަށް ރަޝިއާގެ އެމްބެސެޑަރާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާ ކަން އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ވައިޓް ހައުސް އިން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕެއިންގައި އެއްވެސް ނަހަމަ ކަންކަމެއް ނުހިނގާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް