އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިރާގުން ފެނުނު ގަނޑުވަރު

3400 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ގަނޑުވަރެއް ފެނިއްޖެ

  • ގަނޑުވަރު ފެނުނީ އިރާގުގެ ކުރުދިސްތާނުގެ މުސަލަ ޑެމްގެ ޓައިގްރިސް ކޯރުކައިރިން
  • އާކިއޮލޮޖިސްޓުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގަނޑުވަރު ފެނިފައިވަނީ 2010ވަނަ އަހަރު

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 29 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 12:29 22,273

ކުރުދިސްތާނުގެ މުސަލަ ޑެމްގެ ޓައިގްރިސް ކޯރުކައިރިން ފެނުނު ގަނޑުވަރު - ސީ.އެން.އެން

ހަނަފަސްވެ ވާރޭނުވެހި ގިނަދުވަސްވެ ކޯރުގެ ފެންގަނޑު ހިނދުމުގެ ސަބަބުން 3400 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ގަނޑުވަރެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

އިރާގުގެ ކުރުދިސްތާނުގެ މުސަލަ ޑެމްގެ ޓައިގްރިސް ކޯރުކައިރިން މި ފެނުނު ގަނޑުވަރަކީ މިއްތާނީ ރަސްކަމުގެ ދައުރުގެ ހަލޯރަތުގެ ހޯދުންތައް އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ދެނަގަތުމަށް ހުޅުވުނުދޮރެއް ކަމަށް އާކިއޮލޮޖިސްޓުން ބުނެއެވެ.

މިއްތާނީ ރަސްކަމަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ މަދު މައުލޫމާތު އާކޮއޮލޮޖިސްޓުންނަށް ހޯދިފައިވާ ހަލޯރަތެވެ.

މި ގަނޑވަރު ކޯރުން މައްޗައް 65 ފޫޓަށް ހުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން މި ގަނޑުވަރު ތެދު ކުރުމަށްޓަކައި ވަނީ ކިސަޑުގެ ޓެރަސްތަކެއް ލާފައި ކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. މިގަނޑުވަރުގެ ފާރުތައް ދެ ފޫޓަށް ވުރެ އުސް ނޫން ކަމަށާއި އަދި ގަނޑުވަރަށް ފަހުން އެހެން ކޮޓަރިތައް ލާފައިވާކަމަށް ވެސް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ދިރާސާކުރާ ޓީމުން އިތުރަށް ބުނީ ގަނޑުވަރުގެ ފާރުތަކުގައި ހުރީ ރަތާއި ނޫކުލަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިގުމުއްތަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ރައްކާކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކުލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަނޑުވެފައި ކަމަށެވެ.

މި ގަނޑުވަރުން ކުރީގެ ލިޔުންތައް ހުރި ދިހަ ޓެބްލެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ވަނީ އެތަކެތި ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޖަރުމަނު ވިލާތައް ފޮނުވާފައެވެ.

އާކިއޮލޮޖިސްޓުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގަނޑުވަރު ފެނިފައިވަނީ 2010ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެތަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮނުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބެނީސް ކޯރުގެ ފެންގަނޑުވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

މި ގަނޑުވަރުގެ ދިގުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 500 މީޓަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާއިރު މި ހިސާބުގައި އިހުގެ ބޮޑެތި ގެތަކާއި ގިނަ މަގުތަކުގެ އިތުރުން ގަބުރުސްތާނެއް ހުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް