ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ސާކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ސާކުގެ އައު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަން ކޮށްފި

  • މަގާމައް ހަމަޖެއްސީ ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި 33 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް
  • ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖެއްސުން ފަސްވެގެން ދިޔައީ އިންޑިއާ ޕާކިސްތާންގެ ގުޅުން ގޯސް ވުމުން

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ 3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 17:59 1,890

ސާކުގެ 13 ވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕާކިސްތާނުގެ އަމްޖަދު ހުސެއިން - ޑާކާ ޓްރިބިއުން

ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް) އަށް އައު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރީ ޕާކިސްތާނުގެ ޑިޕްލޮމެޓެއް ކަމުގައިވާ އަމްޖަދު ހުސެއިން ބީ ސިއާލް އެވެ.

އައު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަގާމަށް އައްޔަން ކުރީ މާޗު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޕާކިސްތާނަށް ސާކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން މި ދިޔައީ މެމްބަރު ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ތާއީދާ އެކުގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝެޑިއުލަށް ވުރެ ފަސްވެގެން ދިޔައީ، އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސް ކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އިސްލާމް އާބާދުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ކެންސަލްވީ ޕާކިސްތާނުގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އިންޑިއާ އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާތައް އަންނަ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާއިން އިހުތިޖާޖު ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އައު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް ސާކްއަށް އައްޔަން މިކުރީ ހުސްވި ފެބްރުއަރީ 28 ށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި ނޭޕާލްގެ އަރުޖުން ބަހުދުރު ތާޕާ ގެ ތިން އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ޕާކިސްތާނުގެ އަމްޖަދު ހުސެއިންއަކީ ސާކުގެ 13 ވަނަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ. އޭނާވަނީ ޕާކިސްތާންގެ ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި 33 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސާކް ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމުގައި 2003 ން 2006 ށް އޭނާ ވަނީ ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ހަމައަށް އޭނާ ހުންނެވީ، ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ.

1985 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ސަރައްހައްދީ ގުޅުމުގެ މި ޖަމާއަތުގައި މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، އިންޑިއާ، ދިވެހިރާއްޖެ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން، އަފްގާނިސްތާން އަދި ސްރީ ލަންކާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް