ހޮނިހިރު 16 ނޮވެންބަރު 2019
03 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 19
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ހެލްތް މިނިސްޓަރ ލާމު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

  • ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
  • ފޮނަދޫގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައި މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާވެސް ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 13:50 2,589

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ލާމު އަތޮޅުގައި - ރައީސް އޮފީސް

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ލ.ފޮނަދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފޮނަދޫގެ ސިއްޙީ މަރުކަުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައި މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ވެސް ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވިސާމުގެ އިތުރުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް