އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ޚާރިޖީ ވަޒީރު

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ދެފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 13:34 1,366

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ޓްރޭޑް، ސިސީލިއާ މެލްމްސްޓްރޮމް އާއި އެކު ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް،, ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ޔޫރަޕްގެ ބާޒާރަށް ނެރުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މީގެ އިތުރުން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދު ވަނީ ޔޫރަޕިއަން އެކްސްޓާރނަލް އެކްޝަން ސާރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ޑިޕާޓްމަންޓް، ޕައޯލާ ޕަމްޕޮލީނީއާއިވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި، އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ އިތުރުން މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ބެހެގޮތުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ބްރަސަލްސްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ޕާލިމެންޓްގެ ބޭފުޅުންވަނީ ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ގެނައުމާއި ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދަވާ އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އެބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް