އާދީއްތަ 23 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 10
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 29
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - އާލިއާ ބަޓް

އާލިއާ ބަޓް އަމިއްލަ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލެއް ލޯންޗު ކޮށްފި

  • ހެއްވާ މަޖާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެންނާނެ
  • ފިލްމު ބްރަހަމަސްތްރާ ''މޭކިން''ގެ މަންޒަރުވެސް ހިމެނޭނެ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 08:38 2,739

އާލިއާ ބަޓް - ދި ހިންދޫ

ބޮލީވުޑްގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ ޒުވާން ހުނަރުވެރި އެކްޓްރެސް އާލިއާ ބަޓް އޭނާގެ އަމިއްލަޔޫޓިއުބްޗެނަލެއް ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އާލިއާ ލޯންޗު ކޮށްފައިވާ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލަށް ފުރަތަމަ އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ފިލްމު '' މޭކިން'' ގައި ދިމާވެފައި ހުރި މަޖާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް މަޖާ ވީޑިއޯތަކެވެ. އެވީޑިއޯގެ ތެރޭގައި މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިޔަށްދާ ''ބްރަހުމަސްތްރާ''ގެ މަންޒަރުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޔޫޓިއުބް ޗެނަލާއި ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ، އިންޓަގްރާމްގެ އިތުރުން ޓްވިޓާގެ ދުނިޔެއަށް ވެސް ވަދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ދެން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޔޫޓީއުބްގެ ދުނިޔެއަށް ވަންނަން ކަމަށެވެ.

ޔޫޓީއުބް ޗެނަލުން އޭނާގެ ވަރަށް ގިނަ ކަނަތައްތައް ފެންނާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ''ކުޑަކުއްޖާގެ''ފަޅިވެސް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އާލިއާގެ ޓްވިޓާގައި 19 މިލިއަން މީހުން ފޮލޯވަރުން ތިބޭއިރު އިންސްޓަގްރާމް ގައި 34 މިލިއަން މީހުން އޭނާ އަށް ފޮލޯކުރެެއެވެ.

އާލިއާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާ ފިލްމު '' ބްރަހަމަސްތްރާ'' ގައި، ރަންބީރު ކަޕޫރް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

މިއީ އެ ދެ ލޯބިވެރިން ފިލްމަކުން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރަންބީރުގެ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރު އަހާން މުކަރްޖީގެ މި ފިލްމުގެ އާއްމުނަށް ހަމަޔަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުއެވެ.

މި އަހަރުގެ ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމު ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގައި އަމީތާބްގެ އިތުރުން ސައުތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަކިނެނީ ނާގައަރްޖުނާ ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް