އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އަބްދުﷲ ލުތުފީ

ލުތުފީގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޕީއެންސީން ގޮވާލައިފި

  • ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ބަޔާނެއް ކަމަށް ބުނީ
  • ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައި އޮތުމަކީ ބައިލެޓްރަލް އެގްރީމަންޓަށް ބުރޫއަރާނެ ސަބަބެއް ނޫން
  • ލުތުފީ ގެންނަން ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 08:28 | 3,542

އަބްދުﷲ ލުތުފީ - ޕޮލިސް

ބޭރުގެ ކުލީ ސިފައިން ގެނެސް ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފޮރުވައިގެން ސަރުކާރުން ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން އިދިކޮޅު ޕީޕިލް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީން ) އިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕީއެންސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުން މިމައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުންތަކެއް އޮޅުވާލައި، ގަސްތުގައި ލުޠުފީ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅެފައިވާކަން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެން އޮތް ހަގީގަތެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، 19 ދިވެހިން ޝަހީދުކޮށްލި ޤާތިލަކު ފޮރުވައިގެން، މިކަން ސިއްރުކޮށް ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މި ނުބައި ޢަމަލު މިޕާޓީން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ

~ ޕީއެންސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން

ޕީއެންސީން އިތުރަށް ބުނީ، ލުޠުފީގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނަކީ އެއްވެސް ތާކުން ތާކުޖެހޭ ބަޔާނެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ފާއިތުވި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެއާއި ލަންކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ ކުށްވެރިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާކަމަށެވެ. ލުތުފީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއާ ޙަވާލުވި ދުވަސްވަރަކީ އީސްޓަރ ބޮމިންގގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ދާދި އެއްދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ވުމީ، މިކަމުގައި ދިމާވި އިތުރު ހުރަހެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކަމަކު ޕީއެންސީން ބުނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައި އޮތުމަކީ ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްވެސް ބައިލެޓްރަލް އެގްރީމަންޓަކަށް އޭގެ ސަބަބުން ބުރޫއަރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާ ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ނެތުމަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ކަމަށް ވެސް ޕީއެންސިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.