ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ބަޔަކަށް އަނިޔާވުން

ގެއެއްގެ ބެލްކަނިން ބެރިއެއް ވެއްޓި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • ހަތަރު މީހަކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
  • އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވޭ
  • ބެރިވެއްޓި ސައިކަލު ތަކަކަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައި

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 19:22 13,766

މަގުމަތީ ތިއްބާ ބެރިއެއްވެއްޓި އަނިޔާވި މީހެއް - ސަން އޮންލައިން

ހ. ރުއްދޮށުގޭ ބެލްކަނިން ބެރިއެއް ވެއްޓި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ބެރި ވެއްޓުނު އިރު ރުއްދޮށުގޭގެ ބެލްކަންޏާ ދިމާލުން މަގުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ސައިކަލެއްގެ މަތީ ތިބި އެ ދެމީހުންނަށް އަނިޔާވީ، ބެރި ވެއްޓި، އޭގެ ދަށުވެގެން ކަމަށެވެ

ބެރި ދަށުވި ދެމީހުންގެ އަނގަ އާއި ނޭފަތުން ލޭ އަންނަމުން ދިޔަ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށްމީހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އައްފާލު ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާގޮތުން ގެއެއްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ އިން އެއްޗެއް ވެއްޓި، އަނިޔާވެގެން ހަތަރު މީހަކު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ

އެ ހަތަރު މީހުންނަށް ވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައްފާލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަންޒަރުގެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ވެއްޓިފައިވަނީ އެގޭގެ ބެލްކަނީގެ ކޮންކްރީޓް ބެރިއެކެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން އެތާ ހުރި ސައިކަލުތަކެއް ވެއްޓިފައިވާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް