ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ކޯޓު ތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލަނީ

  • ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނި
  • މައްސަލަތައް ބަލަނީ ތިން މެމްބަރުންގެ ކޮމިޝަނުން
  • މައްސަލަ ދިގުދެމިގެންދާ ސަބަބަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސަބަބުންތޯ ބަލަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 19:26 2,088

މައްސަލަ ބަލަނީ ތިން މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ނުނިމި އާދަޔާ ހިލާފަށް ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލަ ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ( ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒަހީން ވިދާޅުވީ، ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް އާދަޔާ ހިލާފަށް ލަސްވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައި މި ގޮތަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ސްޓޭޓިސްޓިކް ގެނެސް މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަން. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައި މިއަދު ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅި ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު މި ނިންމެވީ އެކަންތައް އިތުރަށް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް. އެގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވާން ދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމަށް ނިސްބަތްވާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޝަކުވާ ނޫނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ބެއްލެވުމަށް ފަހު އެކަމާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމަން

~ ހަސަން ޒަހީން ~ ޖޭއެސްސީގެ ޑައިރެކްޓަރު

އެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނެވެ. އެކަމަށް ތިން މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވައިލާފައެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނަކީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމް އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އައްޔަން ކޮށްފައިވާ މެމްބަރު ގެ މަސްތޫރު ހުސްނީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް