ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސަރުކާރާއި ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

  • ގައްދޫގެ ކައުންސިލް އިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދް ޞޯލިހް އާއި ބައްދަލު ކުރި
  • ގައްދޫގެ ކައުންސިލް އިން މިނިސްޓްރީ ތަކާއި ބައްދަލު ކުރަމުންދޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 18:09 1,717

ެރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދް ސޯލިހް ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން - ރައީސް އޮފީސް

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރީ ގދ. ގައްދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ސަރުކާރާ ހިއްސާ ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދް ޞޯލިހް އާއި ގައްދޫ ކައުންސިލުންވަނީ ބައްދަލުކޮށް ރަށަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ގައްދޫގެ ބިމުގެ ދަތިކަންހުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ބިން ހިއްކައިދިނުމަށް ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދި ލައްވާފައެވެ. ރަށާއި ޖެހިގެން އޮންނަ ފަޅުރަށް ކައުންސިލަށް ދަނޑު ހެއްދުމަށް ދޫކޮށްދެއްވުމަށާއި ގައްދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ސަރުކާރުން ހަދައިދިނުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާއި ގދ. ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން

މީގެ އިތުރުން ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ މިހަޕްތާ ތެރޭގައި އެކި މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ރަށަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ރޭވިފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު ކުރެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ގައްދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާދިނުމަށް އެދި ލައްވާފައިވާނޭ ކަމަށް ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައްޔާން ޖަމާލް ވަނީ ރާއްޖެ އެމް ވީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގައްދޫގެ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ހަދަން ފަށާފައި ހުރި ޗޭންޖިންގް ރޫމް / ބޯލް ރޫމް މަރާމާތުކޮށް ނިންމައި ދިނުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ގައްދޫގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސާރފިންގް ޕޮއިންޓްގައި ހަޓެއް އަޅުއްވައި ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެ ރަށަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އިތުރުން އައުޓް-ޑޯ ޖިމެއް ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޔޫތް މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައްދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިގެން ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެކުވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް