އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

މެޖިސްޓްރޭޓް ރަޝީދު، މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

  • މިއި ފަނޑިޔާރަަކު މަޖިލީހުން ވަކިކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • އިބްރާހިމް ރަޝީދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އޭނާގެ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބެލުމަށްފަހު، މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމާއި ގުޅިގެން
  • މިއީ ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 14:34 3,581

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު - ޓްވިޓަރ

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އިބްރާހިމް ރަޝީދު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވަނީ 70 މެމްބަރުން ވޯޓުދީފަ އެވެ.

މިއީ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައިވެސް، ޖޭއެސްސީން ހުށަހަޅައިގެން ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވަކިކޮށްފައިވަނީ، އޭނާގެ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބެލުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ޖޭއެސްސީންނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި އޮންނަ ގޮތުން ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު، އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭނަމަ، އެ މައްސަލަ ފޮނުވާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށެވެ. އަދި އެ ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ މަޖިލީހުންނެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު, މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައެވެ. މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ހުށަހެޅުއްވީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިއްވީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރިއިރު ބަލާފައިވަނީ، މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލާފައިވަނީ، ޖޭއެސްސީގެ އިޖްރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަމަށެވެ. އަދިި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ޖޭއެސްސީގެ އިޖްރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ އެ ކޮމިޝަނުން ރަނގަޅަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކި ކުރުމާއި މެދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން ވަކިކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 11 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 10 މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި ނުވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިންއެވެ. ހިސާން އަކީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ މެމްބަރަށް ވުމާއެކު، ޖޭއެސްސީގައި ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހިސާން ބައިވެރިނުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް