އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ގދ. ތިނަދޫ

ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

  • އަގު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 12:30 1,358

2016 ވަނަ އަހަރު ތިނަދޫ އިނަޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ - އިންޑިޕެންޑެންޓް

ގދ. ތިނަދޫ ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް އިންޖީނުގޭގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނުގައިވަނީ ތިނަދޫގެ ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް އިންޖީނުގޭގެ ވޯލް އަދި ރޫފް ކްލެޑިންގ ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޮލޭޝަން، ސަރވިސަސް އަދި ފިނިޝިންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތާއި، އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ އޯވަރ ހެޑް ކްރޭން ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތާއި، ސްޓެކްޑް ޗިމްނީއެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް 26 ޖޫން 2019 އިން 04 ޖުލައި 2019 އަށް، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ހެޑް އޮފީސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ކަމަށްވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވެއެވެ. އަދި މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި ކަމުގައި ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ތިނަދޫގައި އައު އިންޖީނުގެޔެއް އެޅީ 2016 ވަނަ އަހަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެ ރަށުގެ އިންޖީނުގެ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެ ހާދިސާއަށްފަހު ފެނަކައިން ނިންމީ އެ ރަށުގައި ޕްރީފެބްރިކޭޓެޑް އިންޖީނުގެޔެއް އެޅުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް