ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރ. މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް

  • ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ހުށައެޅުއްވި
  • ސޯޝަލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ހުށައެޅުއްވި

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 02:49 2,516

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް, ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރަށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ޙިއްޞާ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި، ސްކޫލަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމާއި، ބިމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާއި، ރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، ޞިއްޙީ މާރުކަޒަށް އާ ޢިމާރާތެއް އެޅުމާއި، ސޯޝަލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްދަލު ކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހު އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އޮޅުން ފިއްލުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް