ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އަހުމަދު އަދީބް

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު 10 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

  • ބޭސްފަރުވާއަށް އަދީބު އިންޑީއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ޖޫން 14 ގައި
  • އަނބުރާ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހެނީ ޖޫން 26 ގައި
  • މިހާރު ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނީ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 23:52 3,582

އަހުމަދު އަދީބް އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވެވަޑައިގަންނަވަަނީ - ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދުގެ އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު 10 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން އަހުމަދު އަދީބް ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއެކު، އޭނާ އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ އަނބިކަބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާއެކުއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އަދީބާއެކުުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ތިން އޮފިސަރަކު އިންޑިއާ ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ މުއައްސަސާތަކަށްވެސް އަދީބުގެ ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި، ފލިމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަން ހާމަކޮށް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބޭސްފަރުވާ އަށް އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ މުއްދަތުގައި ބޭސްފަރުވާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދީބުގެ ކެންސަރ ސްކްރީނިންއެއް ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު ޖުލައި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ސާރވިސްއިން ބުންޏެވެ.

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ކުރިން ދިން މުއްދަތު ހަމަވާނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް އިން ބުނެފައިވާއިރު، އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ، އަދީބަށް އިއްވާފައިވާ އަށްއަހަރުގެ ހުކުމް ބާތިލް ކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިފައިވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް