އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިޔާނާތް

4.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ބީއެމްއެލްގެ ތިން މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފި

  • މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެމަފިރިން ކުރިން ތިބީ ސަސްޕެންޝަނުގައި
  • ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 19:46 5,677

ބީއެމްއެލް: ޖުމްލަ ދިހަ މީހަކު ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ތުހްމަތު ކުރޭ - ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ހިންގި އެތެރޭގެ ތަހުގީގަށް ފަހު، އެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ ދެމަފިރިންނާއި އިތުރު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެމަފިރިން ކުރިން ތިބީ ސަސްޕެންޝަންގައެވެ. މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފެންމަތިވި ހިޔާނާތުގެ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުންޏެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ބޭންކުގައި ހިނގާފާނެ ނުރަނގަޅު އަމަލެއް ނުވަތަ އިހުމާލެއް ދެނެގަތުމަށް ގަވައިދުތައް ވަނީ ހަރުދަނާކޮށްފަ އެވެ.

ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކޮށް އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ވެސް ގާއިމްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުންޏެވެ. އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ގަވައިދާ ހިލާފު ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ އެކަމެއް ތަހުގީގުކޮށް އަޅަން ޖެހޭ އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

ހިޔާނާތުގެ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބުނެފައި ވަނީ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފަކު އިންޓަރނަލް އެކައުންޓްތަކުގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް އޭނާ އަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި، ބޭންކުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން 4.9 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭރު އެހެން މުވައްޒަފަކު އެކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ބީއެމްއެލްއިން ޕޮލިހަށް ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް