ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް: އާންމުކުރި ކުރެހުމަކީ ތަސައްވުރެއް!

  • މިސްކިތުގެ 5 މުންނާރުގެ އުސްމިން ތިރިކުރެވުނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޤަވާޢިދަށް ފެއްތުމުގެ ގޮތުން
  • މިސްކިތުގެ 1 ފްލޯރ އުނިކުރުމުގެ ސަބަބުން މިސްކިތުގެ އުސްމިނަށްވެސްވަނީ ބަދަލު އައިސްފައި
  • ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކިންގް ސަލްމާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންނާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން

ކ. މާލެ | 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 18:27 | 14,074

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއެކުރެވުނު އިރު، މިސްކިތް ހުންނާނެގޮތް ކަމަށް ބުނެ ޢާންމުކުރި ތަސްވީރަކީ، ޢިމާރާތުގެ ޑީޓެއިލްޑް އަދި ޓެކްނިކަލް ކުރެހުންތަކާއި، ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން، ތަސައްވަރެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތްރީ-ޑީ ރެންޑަރިންގއެކެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ %80 މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކި ފަހަރުތަކުގެ މަތިން މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދައިގެ ދަށުންނެވެ.

އަދި ޢިމާރާތުގެ އެކި ފްލޯރތަކުގެ ބޭނުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޑިޒައިނަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސްޓްރަކްޗަރަ އަށް ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

އެގޮތުން، މިސްކިތުގެ 5 މުންނާރުގެ އުސްމިން ތިރިކުރެވުނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޤަވާޢިދަށް ފެއްތުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި މިސްކިތުގެ 1 ފްލޯރ އުނިކުރުމުގެ ސަބަބުން މިސްކިތުގެ އުސްމިނަށްވެސް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފައެވެ. މިސްކިތުގެ އިމާރާތުގައި ހިމެނޭގްރައުންޑް ފްލޯރގައި 4800 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ކޯޓްޔާރޑްއެއްގެ އިތުރުން، ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ މެއިން ލޮބީ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް، ޓެކްނިކަލް ފެސިލިޓީސް އަދި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފާޚާނައާއި ވުޟޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްކިތަށް ބޭނުންވާ ބެކްއަޕް ޖެނެރޭޓަރ އަދި އެއަރ ހޭންޑްލިންގ ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ވަކި ޢިމާރާތެއް މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓްޔާރޑް އަޑީގައި ވާރޭފެން ރައްކާކުރެވޭ ޓޭންކްތަކެއް ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ.

· 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ: 2120 މީހުން ނަމާދުކުރާނެ ޖާގަ

· 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ: 1823 މީހުން ނަމާދުކުރާނެ ޖާގަ

· 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ: އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ، ސެމިނަރ ރޫމްސް، ކްލާސް ރޫމްސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީސް އަދި 3 އަދި 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އެކުގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮޑިޓޯރިއަމެއް

· 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ: 3 އަދި 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އެކުގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް 320 މީހުން ޖާގައިގެ އޮޑިޓޯރިއަމެއް އަދި ޕްރީ ފަންކްޝަންސް އޭރިއާއެއް

· 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ: މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް (އެންމެ ފަހުން ސްކޯޕަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއް)

މަޝްރޫޢަށް މިހާތަނަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ކިންގް ސަލްމާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންނާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންނެވެ. މަޝްރޫޢުގެ މެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަދާއި ހަމައަށް 11.392 މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުވަނީ އަގުގެގޮތުގައި ދެއްކިފައެވެ. މެއިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މަސައްކަތް ނިންމުމުން އެކު ޖުމުލަ 20.731 މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދެއްކޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ވަނީ މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި، އެކަންކަމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތު ތާވަލަށް ބަދަލު އައުމާއި، މަސައްކަތަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނައުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.