އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ހިޔާ މަޝްރޫއު

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ޖެހެނީ މަހަކަށް 11،000 ރުފިޔާ!

  • ފިނިޝިންގއާ އެކު ޖުމްލަ 82000 ޑޮލަރު (1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެޕާޓްމަންޓަކަށް ހަރަދުކުރެވިފައިވޭ
  • ޖުމްލަ 6850 ހައުސިން ޔުނިޓް ދޫކުރެވޭނެ
  • ކުލި ކަނޑައަޅާނީ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުގައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 18:06 36,761

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް - ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ފެށި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 11،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ހައުސިންގ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ( އެޗްޑީސީ ) އިން އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ގައި، އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ ހަރަދަތުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭނީ 82،496 ޑޮލަރު ކަމަށެވެ. އެއީ ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓަކަށް 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިހާރުގެ މާކެޓް ރޭޓާއި އިންޑަސްޓްރީގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ދެ ބެޑް ރޫމްގެ އެޕާޓްމެންޓަށް ޖެހޭ 82 ހާސް ޑޮލަރު އެއީ ބޮޑު އަގެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމަށްވުމާއި އެކު އާއްމުންނަށް މި އަގުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމޭއިރު އަންދާޒާ ކުރެވިގެންދާ އިރަށްވުރެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. އެހެންވީމާ އެކަމާއި ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާކުރެވެމުންދޭ. އެހެން ކަމަށްވާ ނަމަ އާއްމުންނަށް ލިބިގެން އަންނަ އިރު އެވްރެޖް ކޮށް 11،000 ރުފިޔާ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ

~ އެޗްޑީސީގެ ޑީއެމްޑީ އަހްމަދު އާތިފް

ކުރިން 7000 ފްލެޓް ހިމަނަން ނިންމާފައިވިޔަސް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި، އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ކޮމާޝަލް ކަންތައްތަކަށް ޔުނިޓްތައް ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާތީ އެ އަދަދު ވަނީ 6850 އަށް ދަށްކުރެވިފައެވެ.

ސުހައިލް ވިދާޅުވީ، 7000 ޔުނިޓަކީ ވެސް ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓް ކަމަށެވެ. އެޕާޓްމެންޓްގެ ބޮޑު މިނަކީ 750 އަކަފޫޓެވެ. އެއިން ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓެއް ގައި ދެ ކޮޓަރި އާއި ދެ ފާހަނާ ހުންނައިރު ބަދިގެއާއި ކާގެ ހުންނަނީ އެއްކޮށް ހުންނަ ހޯލެއްގެ ގޮތަށެވެ.

ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން ސުހައިލް ވިދާޅުވީ، ކުރިން ޕްރްޖެކްޓް ކުރެވުނު އިރު '' ފިނިޝިން'' މަސައްކަތް ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަން ނިންމަން 42 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާއިރު އެކަންތައް ނިމެން ވެސް އިތުރު ތިން މަސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން ޕްރޮޖްކެޓްގެ މަސައްކަތް ނިމެނޭނީ އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ނުވަތަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފްލެޓްތަކަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް