ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މައްސަަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

  • މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ފެންނަ ކަމަށް 73 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓް ދެއްވާފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 14:45 1,202

ގދ. ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު - ޓްވިޓަރ

ގދ. ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރްހަލާގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަކީ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ކުރިން، އެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށެވެ. އަސްލަމްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފްއެވެ.

އަސްލަމްގެ ހުށަހެޅުއްވުމާ އެއް ގޮތަށް ފަނޑިޔާރު ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 73 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ވޯޓަށް އެހި އިރު ސިސްޓަމަށް މައްސަލަ ދިމާވެފައިވައިވުމާ ގުޅިގެން، ވޯޓް ނަގާފައި ވަނީ ފެންނަ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން ކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށެވެ.

މިއީ ޖޭއެސްސީގެ ތާރީހުގައި ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިލިސްގެ ތަޅުމުގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ފަހު، ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖޭއެސްސީން ނިންމީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި، އެ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައި ވަނީ ބަދުއަހްލާގީ މައްސަލައެއްގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިރު އެ މައްސަލަތައް ޖޭއެސްސީ މިހާރު ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް