އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި، ފުލުހުން ތައްޔާރީ ހާލަތަށް

  • ހަމަނުޖެހުން ތަކެއް ހިނގި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
  • އޮޕަރޭޝަން ތައް ހިންގަނީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 01:39 13,886

ފުލުހުން ތިބީ ތައްޔާރި ހާލަތުގައި - ޕޮލިސް

މާފުށި ޖަލުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން ގެންދަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ( އެމްސީއެސް) އިން ކަމަށާއި، އެ ސަރވިސްގެ އެދުމުގެ މަތިން ''ބެކް އަޕް'' ޓިމެއް ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ތިބި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މިރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ތަކެއް ހިނގައި ގައިދީން ތިބި ގޮޅި ތަކަކަށް ކަރުނަ ގޭސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ގައި ދަނީ ރިޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ. ކަރުނަ ގޭސް ޖެހީ އެސްއޯ ފުލުހުން ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އެވާހަކަ ތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، ޖަލުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާނީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ސަރވިސްގެ އެދުމަށް ފުލުހުން ތިބީ '' ސްޓޭންޑް ބައި'' ގައި ކަމަށެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުވާގޮތެއް ނުވެއެވެ. މާފުށީ ޖަލުގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން މި އުޅޭނީ ދާދީ ފަހުން ޖަލުގެ ގައިދީން ތަކަކާއި ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންތަކަކާއި ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުން ތަކެއްގައެވެ.

އެ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އޮފިސަރުން ގައިދީން ގައިގައި ތަޅާއި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ވަނީ ޖަހާފައެެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ އޮންނަ އުސޫލާއި ހިލާފަށް އޮފިސަރުން އަމަލުކުރުމުން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަބްދުﷲ މުއާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގައިދީންނާއި މެދު އިންސާނީޔާތާ ހިލާފު އަމަލުކުުރުމަށް ފަހު އެކަން ފޮރުވަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން ދަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް