ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އިންތިޚާބު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު އީސީން ކަނޑައަޅައިފި

  • ކައުންސިލަރުން ތިބޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ އަބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން
  • ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބެނީ އާބާދީގައި 10،000 މީހުން ހަމަ ވުމުން
  • 3،000 އަށް ވުރެ އާބާދީ ކުޑަ ނަމަ ތިބޭނީ ތިން ކައުންސިލަރުން
  • 3000 އަށްވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ނަމަ ފަސް ކައުންސިލަރުން ތިބެންޖެހޭ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 07:08 2,252

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންތަކެއް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުން އިންތިހާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ އަޅައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓްއީޓެއްގައި ބުނީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ އާބާދީ ކަނޑައަޅާނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެ އަތޮޅެއްގައި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގައި ތިބޭނެ ކައުންސިލަރުން ކަނޑައަޅާނީ އަބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެންނެވެ. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ރަށުގެ އާބާދީ 3،000 އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ އެ ރަށެއްގައި 3 ކައުންސިލަރުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑަ އަޅާފައިވާ އިރު 3،000 އަށްވުރެ އާބާދީ ބޮޑު ވެއްޖެ ނަމަ 5 ކައުންސިލަރުން ތިބެން ޖެހެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކުރަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ އާބާދީއަށްވެސް ބަދަލު އައިސް، މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބައެއް ރަށްތަކަކީ ކަނޑަ އަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ސިޓީއަކަށްވެސް ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ ރަށްތައް ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ. ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބެނީ އެރަށެއްގެ އާބާދީގައި 10،000 މީހުން ހަމަ ވުމުންނެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް