ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޖޭއެސްސީ

އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

  • ބަލަމުން ދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ތަކެއް
  • ތަހުގީގު ކުރަނީ ތިން ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން
  • މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖޭއެސްސީން ބަމަލީ ފަނޑިޔާރު ނަޖީބާއި ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުގެ މައްސަލަ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 24 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 21:23 2,652

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުން ތަކެއް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ހުށައެޅި އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ކަމަށްވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ގައި އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ، އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅިގެން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށައެޅިފައިވާތީ އެކަމުގައި ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހިމެނޭތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނީ ތިން ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތަކެއް ޖޭއެސްސީން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކީ ހަސަން ނަޖީބުއެވެ. އަދި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކީ ޝުޖާއު އުސްމާނުއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ދުވަސްވަރު އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ދެ ފަނޑީޔާރެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބަލަމުންދާއިރު، ކ. އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު ރާޣިބް އަހްމަދު އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ވެސް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.ރ. މަކުރާތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަދުނާން ހުސައިންގެ އިތުރުން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީ އަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް