ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ރާޅުގުޑި

ދެކުނުން ފެށި ދަތުރު މެދާ ހިސާބަށް، ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް

  • ވައި ނުޖެހުމުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު
  • ރަށްރަށުން ދިން މެހެމާންދާރީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރި
  • ދަތުރު ނިމޭނީ އެންމެ އުތުރުގެ ތުރާކުނުން

ކ. މާލެ | 23 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 19:42 | 7,043

ރާޅުގުޑި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން - އަވަސް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން ފެށި ރާޅުގުޑި ހަރަކާތަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމެކެވެ. ގަދަ ވަޔާއި، ވިއްސާރައިގައި ހަތަރު ކައިޓް ސާފަރުން ކުރާ މި ދަތުރު މިހާރު މިވަނީ މެދަކާ ހިސާބަށް ގޮސްފައެވެ. ކައިޓް ސާފަރުން މިހާރު މާލޭގައި ތިބިއިރު، އެ ކައިޓް ސާފަރުންނަށް ކުރެވުނު އިހުސާސްތައް ވަރަށް ތަފާތެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީން މި ދަތުރު ފަށާގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް، ވައި ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް އަތޮޅުތަށް ވަނީ ދޫކޮށްލަންޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ކައިޓް ސާފަރުންގެ ދަތުރު ފެށުނީ މ. އަތޮޅުންނެވެ. މ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ކައިޓް ސާފަރުން އެކި ރަށްތަކަށް މަޑުކުރަމުން މާލެއާ ހިސާބަށް އާދެވުނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ކައިޓް ސާފަރުން މާލެ އައުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ. ރައީސް ވަނީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނާ ބައްދަލުކޮށް، ދަތުރާ ބެހޭ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ކުދިންނަށް ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވައިފައެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ހަތަރު ކައިޓް ސާފަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަބްދުﷲ ތަސްލީމް (ޑެލިއޯ) ބުނީ، އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ ވައި ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަތުރަށް ހުރަސްއެޅުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރު ކައިޓް ސާފް ކުރަން ފެށި ޑެލިއޯ ބުނީ، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދަތުރު ވަރަށް ސަޅި ކަމަށެވެ.

ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކި ރަށްރަށުން ކައިޓް ސާފަރުން ބައިވެރިވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި، ކައިޓް ބޯޑިން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ޑެލިއޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާޅުގުޑި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ދަތުރުގައި ކ.މާފުށިން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި 13 އަހަރުގެ ކައިޓް ސާފަރު ބުނީ، ދަތުރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި، ރާޅުބޮޑުވެފައި ވައި މަޑުވީމަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާވެސް ބުނީ، މިއީ ވަރަށް ސަޅި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ހަރަކާރުތުގައި ބައިވެރިވާ ދުނިޔޭގެ ކައިޓް ބޯޑިންގ ޗެމްޕިއަން ޔޫރީ ޒޫން ބުނީ، މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި، އެކި ރަށްރަށުން މި ހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހުނަރުވެރި ކައިޓް ސާފަރުން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރަށްރަށުން ދިން މެހެމާންދާރީ ހަނދާން ނުނެތޭނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރަށެއް ވެސް ވަރަށް ތަފާތުކަމަށް ރާއްޖެއަށް ކައިޓް ބޯޑުކުރުމަށް މީގެކުރިން ވެސް އައިސްފައިވާ ޔޫރީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާޅުގުޑި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

މާފުށިން މާލެއަށް ކުރި ދަތުގައި ބައިވެރިވި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ހަސަން މާހިރު (ހަންޓޭ) ބުނީ، ރާޅުބޮޑުވުމުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެ މާލެއަށް އާދެވުމުން ވަރަށް އުފާވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ.

ހަންޓޭ ބުނީ، މިއީ ވަރަށް ސަޅި ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި، މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ލިބުމުން އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ އަހުމަދު ހަމްދާން ހަމީދު (ހަމްބެ) ބުނީ، ދަތިތަކާއެކު ވެސް މިކުރެވެނީ ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ ވައިލިބިގެން ތުރާކުނާ ހިސާބަށް ގޮސް ދަތުރު ނިންމާލުން ކަމަށެވެ.

ރާޅުގުޑި އިވެންޓްގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނީ، ވައި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުގެ ތާވަލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރަށްރަށުން ދިން އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ރާޅުގުޑި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ދެކުނުން އުތުރަށް ކުރާ މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ހަތަރު ކައިޓް ސާފަރުންނަކީ އަހުމަދު ހަމްދާން ހަމީދު (ހަމްބެ) އާއި އާސިމް މުހައްމަދު ފުޅު (ސިމްބެ) އަދި އަބްދުﷲ ތަސްލީމް (ޑެލިއޯ) ގެ އިތުރުން ކައިޓް ސާފިންގެ ދުނިޔޭގެ އިވެންޓުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޔޯރީޒޫންއެވެ.

ރާޅުގުޑި އިވެންޓު އިންތިޒާމު ކުރަނީ މާފުށި ޑައިވް، ސްލޯޓޭޕް، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއެވެ.

މި އިވެންޓު ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގެ މައިގަނޑު އެއް ބަޔަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓެވެ. ހާއްސަކޮށް ކަނޑުގެ ތިމާވެއްޓެވެ.

އެހެންވެ ކަނޑުތައް ހަޑިވާން މެދުވެރިވާ ކުނީގެ މައްސަލައާ މެދު މީހުންގެ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަކީ ވެސް މި އިވެންޓު ބޭއްވުމުގެ އެއް ސަބަބެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވެސް މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވާނެ އެވެ. މި އިވެންޓުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ އެވެ.

އައްޑު އަތޮޅުން ތުރާކުނަށް ރާޅުގުޑީގައި ކުރާ މި ދަތުރުގައި 15 ދުވަސް ނަގާނެ އެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި 20 ރަށެއްގައި މަޑުކުރާނެ އެވެ. އަދި މި ރަށްރަށުގައި ހާއްސަ ބައެއް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.