ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ސުނައިނާ ރޯޝަން

މުސްލިމް ފިރިހެނަކާއި އެއްކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އަނިޔާ ކުރި: ރިތިކްގެ ދައްތަ

  • ރައްޓެހިވެގެން އުޅެނީ މުސްލިމް ނޫސްވެރިޔަކާ
  • ކޮއްކޮ ރިތިކްގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 22 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 17:46 54,209

ރިތިކް ރޯޝަން ދައްތަ ސުނައިނާއާ އެކު - އެންޑީޓީވީ

އާއިލާގެ ފަރާތުން އަނިޔާތަކެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިތިކް ރޯޝަންގެ ދައްތަ ސުނެއިނާ މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސުނައިނާ ބުނީ، އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން މުސްލިމް ފިރިހެނަކާއި ގުޅިގެން އުޅޭކަން އާއިލާއަށް އެނގުމުން ބައްޕަ ރާކޭޝް ރޯޝަންގެ އިތުރުން ކޮއްކޮ ރިތިކްގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުން ސުނައިނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅެނީ ނޫސްވެރިއަކާއެވެ. އޭނާ އެ ނޫސްވެރިޔާއާ ދިމާވީ ފޭސްބުކްއިންނެވެ.

އޭނާގެ ނަންބަރު ސޭވް ނުކޮށް ހުރީ އާއިލާ މީހުންނަށް އެކަން ސިއްރުކުރަން ކަމަށާއި، ބައްޕަ ރޯޝަން އަށް އެކަން ފަޅާއެރުމުން އޭނާގެ ކޯތާފަތުގައި އެތިފަހަރެއް ޖެހި ކަމަށާއި އެ ނޫސްވެރިޔާ އަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އެންމެންގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް ސުނައިނާ ވަނީ މީޑިއާގައި ބުނެފައެވެ.

ބޭނުން ކޮންމެ އިރެއްގައި އޭނާ އަށް އެޕާޓްމެންޓެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރު ކޮއްކޮ ރިތިކް ބުނި ކަމަށާއި، އެކަން ވެސް ކޮށްދީފައިވާ ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަދި ލޯކަންޑްވާލައިން އެޕާޓްމެންޓެއް ހޯދުމުން އެ އެޕާޓްމެންޓް މާ އަގުބޮޑު ކަމަށް ބުނެ އެކަން ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ސުނައިނާ ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ދެ ލައްކައިގެ އެޕާޓްމެންޓް އޭނާ އަށް އަގުބޮޑުވީ؟ އަހަރެންނަށް ހީއެއް ނުވޭ. އޭނާ (ރިތިކް) ކުރި ވައުދާއި ހިލާފުވީ

~ ސުނައިނާ ރޯޝަން ~ ރިތިކްގެ ދައްތަ ~

ސުނައިނާގެ ވާހަކަތަކަށް އާއިލާއިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާއިރު އެކަމާއި ކޮމެންޓު ކުރަން ރިތިކް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް