ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:25
މިޔަންމާގެ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންތަކެއް
މިޔަންމާގެ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންތަކެއް
ގޫގުލް
އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ދިފާޢުކުރު
މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: މިޔަންމާ އަސްކަރިއްޔާ
 
މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ފިލައިގެން އަވަށްޓެރި ބަނގްލަދޭޝްއަށް 70،000 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ވަނީ ގޮސްފައި

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިޔަންމާގެ ރަހީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އަސްކަރިއްޔާއިން، އެ އޮޕަރޭޝަން ދިފާއުކޮށްފިއެވެ.

އާންމުކޮށް ނޫސް ކޮންފަރެންސް ނުބާއްވާ އަސްކަރިއްޔާއިން މި ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސް އަކީ، އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިން އެ މީހުންނާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާރީވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އދ ގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުން ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރަހީން ސްޓޭޓުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް ދަ ޖެނެރަލް ސްޓާފް، ޖެނެރަލް މިއާ ޓުން އޯ ވިދާޅުވީ އަސްކަރިއްޔާއިން ކޮށްދީފައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަަމަށެވެ.

މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ފިލައިގެން އަވަށްޓެރި ބަނގްލަދޭޝްއަށް 70،000 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އެ މީހުންގެ ހެކިބަހާއި، ބަޔާނާއި އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތައް ބަލައި ވަޒަން ކުރުމަށްފަހު އދ އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިޔަންމާ ސިފައިން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން މަރައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް