އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ބޮލީވުޑް

ޝޯ ފެށުމުގެ ކުރިން ޑާންސް އިންޑިއާ ޑާންސްގެ ހޯސްޓް ޝޯއިން ވަކިވެއްޖެ

  • ދީރާޖްގެ ބަދަލުގައި އެ ޝޯގެ ހޯސްޓަކަށް ވަނީ ޓީވީ ތަރި ކަރަން ވާހީ ހަމަޖައްސާފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 21 ޖޫން 2019 | ހުކުރު 18:28 26,466

ދީރާޖް ދޫޕާ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ޑާންސް އިންޑިއާ ޑާންސްގެ ހޯސްޓްކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދީރާޖް ދޫޕާ ޝޯއިން ވަކިވެއްޖެއެވެ.

މިޝޯގެ ލައުންޗިން އެޕިސޯޑް ހޯސްޓް ކުރިނަމަވެސް އޭނާ މި ޝޯ ދޫކޮށްލާފައި މިވަނީ ޝޯ އަދި އޮންއެއަރ ވެސް ކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ.

އެހެންކަމުން ދީރާޖްގެ ބަދަލުގައި އެ ޝޯގެ ހޯސްޓަކަށް ވަނީ ޓީވީ ތަރި ކަރަން ވާހީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ބޮމްބޭ ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓވިއުގައި ދީރާޖް ބުނެފައިވަނީ ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމުން ޝަކުވާ ކުރަނީ ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭތީ އުނދަގޫވާކަމަށެވެ. އަދި ޝޯއިން ވަކިވީ އިސްކަން ދޭންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަންވެސް ހުރުމުންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް އެފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދީރާޖް ދަނީ ޓީވީ ޝޯ "ކުންޑަލީ ބާގްޔާ" ގައި ލީޑް ރޯލް އަދާކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޑާންސް އިންޑިއާ ޑާންސްގައި ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނީ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ރަފްތާ އާރު އަދި ބޮސްކޯ މާޓިސް އެވެ.

ޕިންކް ވިލާއަށް ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުގައި އެނާއަށް ކަރީނާ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން އެކްސައިޓް ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ކަރީނާ އަކީ އެންމެ ރީތި ވިދަމުން އަންނަ ތަރިކަމަށާއި ކަރީގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިހުރެ ހޯސްޓް ކުރުމަކީ ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް