އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މިހާތަނަށް ހަތް އަތޮޅެއްގަ ރިޒޯޓާއި، ގެސްޓްހައުސްގެ އިންސްޕެކްޝަން ވާނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފަ: އަލީ ވަހީދު

  • އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި އެމްއެންޑީއެފުގެ އެހީގަ
  • އިންސްޕެކްޓު ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ހދ، ގދ، ގއ، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން ފ އަތޮޅު
  • ވ އަތޮޅާއި ކ އަތޮޅުގެ އިންސްޕެކްޝަންތައްވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 16:07 1,585

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް - ގޫގުލް

މިހާތަނަށް ހަތް އަތޮޅެއްގަ ރިޒޯޓާއި, ގެސްޓްހައުސްގެ އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުގެދަށުން، މިހާތަނަށް ހަތް އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ރިޒޯޓު، ހޮޓާ، ގެސްޓްހައުސް، ޑައިވް ސެންޓަރު އަދި މެރީނާތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ވަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

މި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި އެމްއެންޑީއެފުގެ ވެސް ބައިވެރިވުމާއެކު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ދިޔައީ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އިންސްޕެކްޓު ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ހދ، ގދ، ގއ، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން ފ އަތޮޅެވެ. އަދި ވ އަތޮޅާއި ކ އަތޮޅުގެ އިންސްޕެކްޝަންތައްވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވީ، މި އިންސްޕެކްޝަންތަކުން ބައެއް ތަންތަނުގެ މައްސަލަތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގަމުންދިޔަ ބައެއް ތަންތަން ފާހަގަ ވެފައިވޭ، އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ފާހަގަވެފައިވޭ. މިކަމާ ގުޅިގެން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިނިސްޓްރީން ދަނީ އަޅަމުން

~ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

މިފަދަ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ރޭޝިއޯއާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް