ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ތަހުގީގު ފަށައިފި

  • މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން
  • އަބްދުﷲ ދީދީގެ ވަކީލުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް
  • ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 10:16 5,787

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ވަކީލުން ދަރުބާރުގޭގައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަހުގީގު ފަށައިފިއެވެ.

ތަހުގީގު ފަށާފައި ވަނީ 10:12 ގައެެވެ. ދީދީ ތަހުގީގަށް ވަޑައިގެންނެވީ އޭނާގެ ވަކީލުންނާ އެކުގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މި ބައްދަލުވުގައި ކުރީގެ އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ޖޭއެސްސީން ބަލަމުން ގެންދަނީ ދީދީއާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށައެޅިފައިވާ ސުލޫކީ ދެ މައްސަލައެެކެވެ.

ދަރުބާރުގެ ރަންނަނަ ބަނޑޭރި މާލަމަށް އާއްމުންނަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އަޑު އެހުމަށް ވަދެފައެވެ. ޖޭއެސްސީން ދަނީ ދިދީއާ ގުޅުން ހުރި ފަސް މައްސަލައެއް ބަަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް