ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:52
ކުންފުނިތަކާއި ކްލަބުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުންފުނިތަކާއި ކްލަބުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކްބުތަކަށް މާލީ އެހީ
ކްލަބުތަކަށް މާލީ އެހީދޭ ކުންފުނިތައް ކަނޑައަޅައިފި
 
ފައިސާގެ ތަފްސީލް އެފްއޭއެމާއި ހިއްސާކުރަންޖެހޭ
 
ކްލަބުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ކުންފުނިތަކުން

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ އަށް ކްލަބުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަދައިން އެ ކްލަބުތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު އޮތް ކުރު ހަފްލާއެއްގައި ވަނީ ކްލަބުތަކަށް ހަވާލުވާނެ ކުންފުނިތައް ގުރު ނެގުމަށްފަހު ރަސްމީކޮށް އެ ކުންފުނިތަކާއި ކްލަބުތަކުގެ ސްޕޮންސަރ ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން މިއަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ހަވާލުވާނީ އެލައިޑް އިންޝިއުރެންސް އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިވެހި ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި ހަވާލުވާނީ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އެވެ. ފާއިތުވި ސީޒަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ކްލަބު އީގަލްސްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ހަމަޖެހިގެންދިޔަ އިރު، ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މޯލްޑިވް ގޭސް އެވެ.

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް އެވެ. އަދި ފާއިތުވި ސީޒަންގެ އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބު ވެލެންސިޔާ އަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ހަމަޖެހިގެންދިޔަ އިރު، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ހަމަޖެހުނީ ހައުސިންގ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަލަށް ނުކުތް ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ހަމަޖެހުނީ މޯލްޑިވިއަން އެވެ.

 

Captionކުންފުނިތަކާއި ކްލަބުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކްލަބުތަކާއި ކުންފުނިތައް ހަވާލުކުރުމަށް ގުރު ނެގުމަށް ފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކްލަބްތަކާއެކު ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު ރަސްމީކޮށް ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކުންފުނިތަކުން ކަމަށާއި، އެފްއޭއެމް އެކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ކްލަބްތަކުން ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ގޮތް އެފްއޭއެމް އިން އަދި ކުންފުނިތަކުން ވެސް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ފައިސާ ހަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ކްލަބްތަކުން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްލަބްތަކުން ފައިސާ ހަރަދުކުރަންވީ ދާއިރާތައް ވެސް އެފްއޭއެމް އިން ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކޮލިފައިނުވާ ކްލަބްތަކަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކޮލިފައިވާ ކްލަބްތަކަށް އިތުރަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރެއިން އަންނަ ޓީމުތަކަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވެސް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ކުލަބުތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އިތުރުން ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއް ފަދައިން ލީގާއި މުބާރާތްތަކުގެ ވަނަތަކަށް ވެސް ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފައިސާގެ އިނާމު ކަމަށްވާ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ގަދަ ހަ ޓީމުގެ މެދުގައި ބަހާލުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެފްއޭ ކަޕާއި ޕުރެސިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިސާގެ އިނާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުބާރާތަކަށް 150،000 ރުފިޔާ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް