އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ރ. މީދޫ

މީދޫ ރައްޔިތުން ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަށެށް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެދިއްޖެ

  • ކައުންސިލުން ރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވޭ
  • މަޑުއްވަރީއަށް ދަތިވެފައިވާ ބައެއް ކަންކަންވެސް ރައީސާއި ހިއްސާ ކުރެއްވި

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 01:49 7,196

ރ. މީދުގެ ކައުންސިލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ބައްދަލު ކުރެއްވުން - ރައީސް އޮފީސް

ރ. މީދުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބައެއް ކަންކަން އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ.

އެކަންތައްތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަށެށް ހަމަޖައްސައިދިނުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ރަށުގެ ބިން ބޮޑުކުރުމާއި، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ހެދުމާއި، ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށްވެސް ކައުންސިލުން ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެދުނުކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ވަނީ މަޑުއްވަރީއަށް ދަތިވެފައިވާ ބައެއް ކަންކަންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި، ސްކޫލަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އޭގެއިތުން ބައެއް އުމްރާނީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މީދޫ ކައުންސިލާއި، އަދި މަޑުއްވަރީ އިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް