އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - އަގުހެޔޮ ޑީސަލް މަސްވެރިންނަށް

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ޕްރޮގްރާމްގައި ސަޕްލަޔަރުން ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • ޑީސަލް ލިބޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކަށް އެކަނި
  • ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެޕެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރުމަށް
  • ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އާންމުކޮށް މަސްވެރިންނަށް ހުޅުވާލާނެ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 19 ޖޫން 2019 | ބުދަ 19:29 4,026

މަހަށްދާ އުޅަނދުތަކެއްގައި ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މަސްވެރިންގެ ހަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ގަތުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަޕްލަޔަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ބުދަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅުމަށެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ރަސްމީގަޑިތަކުގައި މިނިސްޓްރީން ލިބޭނެއެވެ.

ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް އޮންނަ އުޅަނދުތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތަކުން، އެ މިނިސްޓްރީން ލައިސެންސް ނެގުމަށް އެދިފައެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މި މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ސްމާޓް ފޯނު އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެގޮތުން އެ އެޕްލިކޭޝަން ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިފްކޯއާ ގުޅިގެން މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފަހު، މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ޑީސަލް ދޫކުރަން އާންމުކޮށް ހުޅެވާލެވޭނެއެވެ.

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލްގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލު ގެޒެޓުގައި އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް