އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ތަހުގީގު ދަރުބާރުގޭގައި މާދަމާ!

  • ދީދީ ބޭނުންފުޅުވަނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރިޔަތް ބާއްވަން

ކ. މާލެ | 19 ޖޫން 2019 | ބުދަ 15:24 | 7,392

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު - ރައީސް އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބާއްވާ ތަހުގީގީ ބައްދަލުވުންތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މާދަމާ ދަރުބާރު ގޭގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުދަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ދީދީގެ މައްސަލަ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ޖަހާއިރު ދަރުބާރުގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން ދީދީ އަށް ޗިޓު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބަލަމުންދާ ދީދީގެ ސުލޫކީ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް އަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރެއެވެ. ޖޭއެސްސީން ބުނި ގޮތުގައި، އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަނީ، ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން އަންގާފައިވާތީ އެކަމުގައި ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އޮތްތޯއެވެ. އަދި ދެވަނަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުން ބަލަނީ ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މައްސަލައެވެ.

ދީދީ އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އޭނާގެ ޝަރީއަތް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. ދީދީގެ އިތުރު ތިން މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައެވެ.އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ތިން މައްސަލައެެއް ކަމެއް ނުބުނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ ބަލަން ޖޭއެސްސީން ވަނީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމާ އެެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ ބާތިލް ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އަމުރެއް ނެރެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.