ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
މަގޭ ރިޕޯޓް

ދުވެލި ބާރުކޮށް، ސަރުކާރު ދެވަނަ ގިޔަރަށް ޖަހަން އިތުރު ބަހަނާއެއް ނެތް!

  • ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ދެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ވަނީ ދީފައި
  • ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރީ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމުގައި ލަސްވުމުން
  • ލިބުނު އެހީތަކާއި އެކު ވަރަށް އަވަހަށް މަޝްރޫއުތައް ފެށޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 01:50 | 8,204

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓު އަޅަން ބިން ހިއްކަނީ: އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ މަދު މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްރޫއެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައިސް މިއަދަށް 274 ދުވަސްވެފައިވާ އިރު، ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށްވީ ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑު ވާހަކައެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަޑު އުފުލަމުން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ އުމްރާނީ މަޝްރޫއެއް ނުފެށޭ ވާހަކައެވެ. ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުމުގައި "ސްލޯ" ވާހަކައެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑު ވާހަކައެވެ.

ސަރުކާރުން މިކަމަށް ދިން ރައްދުގައި ބުނީ، ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑުކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރަކީ ނަމެއްގައި ކަމެއް ކުރާނެ ސަރުކާރެއް ނޫންކަމަށާއި، ތަރައްގީ ގެންނާނީ ދުރާލާ ރާވައިގެން އަގު ކުރެވިގެން ހިންގާ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ބުނެ އެ ތުހުމަތުތަކުން ބަރީއަވެގަތެވެ. ރައްޔިތުން ފެންބޮވައިގަނެފައި ތިބި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވީ ވައުދު ފުއްދާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން ރައްޔިތުން އަރިހުން އެދުނީ ކެތްތެރިވުމަށެވެ. އުއްމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ކަމާއި މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާށެ ބުނެ ރައްޔިތުންނަށް ދިން މެސެޖާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ކުރަން ޖެހުނީ އިތުރު އިންތިޒާރެކެވެ.

މި އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް ގެންނަން ސަރުކާރަކަށް ދެން ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. ސަބަބަކީ މި ފަހުން ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ފަހު ސަރުކާރުން ދެއްކި ވާހަކަތަކެވެ. ސަރުކާރުން އެ ފޯރަމުގެ ބައިވެރިންނާ ހަމަޔަށް ދިޔައީ "ޖަޒީރާ ރާއްޖޭ" ގެ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭން 70 މަޝްރޫއެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެހެން ފޯރަމްތަކާ ޙިލާފަށް މި ފަހަރު ސަރުކާރުން ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ހުށައެޅީ، އެ މަޝްރޫއުތަކަށް ހަރަދުވާނެ ފައިސާއާއި، އެކަމުން ހައްލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، އެ މަޝްރޫއުތައް ނިމުމުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ފައިދާ ވެސް ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ތެރެއިން

ގާތްގަނޑަކަށް 35 ގައުމަކާއި 27 ޖަމިއްޔާއެއްގެ 170 މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް ނިންމާލުމަށް ފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފޯރަމްގެ ޗެއަރ، ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާފައެވެ. އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނާ އެކު މަޝްވަރާކުރެވި އެ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ގާތުން ބަލާށެވެ.

ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ގޮތް ނުނިންމާ، އެ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވީ މަންދޫބުން ކުރެން ވެސް ފޯރަމާ މެދު ދެކޭ ގޮތް އަހާލާ ސުވާލުކޮށްލާ ހެދީމެވެ. ލިބުނު ޖަވާބުތަކުން ހިތަށް ވެރިވީ ފިނިކަމެކެވެ. އެންމެންގެ ވެސް ތައުރީފު ސަރުކާރަށާ، ސަރުކާރުގެ ބަދަހި ސިޔާސަތުތަކަށެވެ. ދުރުވިސްނުމާ ހަރުދަނާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކަށް ޖަހާފައިވާ މިސްރާބު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއިން ބަލައިގަނެ، ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭން ވެދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ވެދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޯރަމުގައި އެކަނިވެސް ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާގެ އެހީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އުމްރާނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެތިން މަޝްރޫއަކަށް ބަލާއިރު، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ އައްޑޫގެ މަގުތައް ހެދުމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީއެއް، އެގްޒިމް ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިންގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާފައެވެ. ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ދީފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް ކުރިން ދޭން ނިންމާ، ފަހުން ދިމާވި މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ނުދީ ހުރި އެތައް އެހީއެއް ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މަންދޫބުން އަރުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން މައުލޫމާތު ދީފައިވައެވެ.

ފޯރަމްގައި ސޮއިކުރެވުނު އިތުރު އެއްބަސްވުންތައް

  • ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީ އަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ޖަޕާނުން ދޭ 500 މިލިއަން ޔެން (71 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ހިލޭ އެހީ
  • އެމެރިކާ އިން ދޭ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު (170 މިލިއަން ރުފިޔާ)
  • ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސް މަދުކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއަކަށް ހަރަދުކުރުމަށް ޔޫރަޕިރަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދޭ 5.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (87 މިލިއަން ރުފިޔާ)
  • އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ދޭ 10 މިލިއަން ޑޮލަރު (155 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ހިލޭ އެހީ

ހަމަ ޔަގީނުންވެސް، ދެނެއް ސަރުކާރަކަށް ދެއްކޭނެ އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތެވެ. ވެރިކަން ރައްޔިތުން ހޯދައިދީފިއެވެ. އެއަށް ފަހު ރައީސް ސޯލިހު އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފިކުރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް ދީފިއެވެ. މިހާރު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް އެއޮތީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިހުލާސްތެރިކަމާއި އެކު ސަރުކާރަށް މި ގޮވާލަނީ، ލަސް ނުވެ ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ބާރުކޮށް، ދެވަނަ ގިޔަރަށް ޖަހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އުމްރާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.