ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ރާއްޖެ - ރިވެލި އެވޯޑް

ރިވެލި އެވޯޑްގެ ދެ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

  • މިއީ ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެއް
  • މިދެ ދާއިރާއަށް އާންމުން ކުރިމަތިލާފައިނުވޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 09:15 1,561

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް - ރާއްޖެއެމްވީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ރިވެލި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރިވެލި އެވޯޑަކީ ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، އެ މީހުންގެ ލާބަޔަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވާލި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދާއިރާތަކަށް އާންމުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ދެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މި މަހުގެ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި އެވޯޑު ނުވަ ދާއިރާއަކުން ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުން ކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ އާއި، ޚާއްސަ ދާއިރާއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެހެން ފަރާތަކުން ނަންނޮމިނޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިވެލި އެވޯޑް ދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެވޯޑް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ޝަރުތުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުމާއި އެޕްލިކޭޝަން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ ކައުންޓަރުންނާއި، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް