ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

  • ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކޮންސެޕްޓް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބަލައިގެންފައި
  • ވައުދުތައް ފުއްދަން ބޭރުން އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ
  • މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރާ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް

ކ. މާލެ | 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 15:58 | 2,096

ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއެއް ގެނައުމަށް ރާއްޖެއިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ބައިވެރިން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް އިންވެސްޓް ކޮށް، ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލު ފަރުމާކުރަން ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ދައުވަތު ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެއްޓެވި މަސައްކަތަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވައުދުތަކަކީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމާއި، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކާއި ގާނޫނީ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ވައުދުތަކެއް ކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގެ ތީމަކީ "ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ފުދުންތެރި ރާއްޖެއަކަށް އިންވެސްޓްކުރުން" އެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ޝިއާރަކީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރުމަށް ވޯޓުދިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އަދަށް ވުރެ ފަހި މާދަމާއަކަށް ކުރީ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ޝިއާރެއް ކަމަށެވެ.

ފޯރަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މިކަމުން ވެސް އަންގައިދެނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުމަތައިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އިތުބާރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމާއި، ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ވާސިލްވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ގައުމުތަކުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާ ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްކަމަށް ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ފަހަރުގެ ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 35 ގައުމެއްގެ މަންދޫބުންނާއި 27 ޖަމިއްޔާ ހިމެނެއެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްދާ ފޯރަމްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސެޝަންތަކުގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޝްރޫއުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ހިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.