ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރޭތީ އެދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 14:46 2,023

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ، ސަފީރު އެރިކް ލެވަޓު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އަރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޔުމްނާ މައުމޫނު ފަރަންސޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އެރިކް ލެވަޓުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފަންނާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ރޮނގުން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ފަރަންސޭސިވިލާތާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރިތާ 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު ކަމުން އެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ދެގައުމުގެ މިހާރުގެ ގާތްގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި، ދެގައުމު ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް