އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް

މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް ފަށައިފި

  • މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ
  • ކެނބިނެޓުގެ ވަޒީރުން މިފޯރަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ
  • މިއީ ދެދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފޯރަމެއް

ކ. މާލެ | 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 09:54 | 2,999

މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެހީތެރިވެދީ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް ފަށައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ފެށި މިފޯރަމް، އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ.

މި ފޯރަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެދާ ފޯރަމެކެވެ. މި ފޯރަމުގެ ތީމަކީ "އިންވެސްޓިންގ އިން އަ ރިސިލިއަންޓް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބުލް މޯލްޑިވްސް" އެވެ.

މިފޯރަމުގައި ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ބައެއް ދާއިރާތަކުން ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ރާއްޖެއިން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި އިގްތިސާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް ފޯރަމުގެ ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނޫ އިގްތިސާދުގެ ތަސައްވަރާއި ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރަމުގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.