ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޑިވައިޑާ

ލަކުޑި ޑިވައިޑާގެ ބަދަލުގައި ކޮންކްރީޓް ޑިވައިޑާ ހަދަނީ

  • އެކްސިޑެންޓްގެ ސަބަބުން އުޅަނދު ފަހަރުގެ އިތުރުން މަގަށް ވެސް ގެއްލުން ވެފައިވޭ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 18:59 4,348

ބްރިޖް ހައިވޭގައި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައި - ޕޮލިސް

ބްރިޖް ހައިވޭގައި ޖަހާފައި ހުރި ލަކުޑި ޑިވައިޑާތަކުގެ ބަދަލުގައި ކޮންކްރީޓުން ޑިވައިޑާތައް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ބުރިޖުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތަކެއް ހިގުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިވައިޑާތަކެއް ވަނީ ފުނޑުފުނޑުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތަކެއްގައިވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިވައިޑާތަކެއް ހަލާކު ވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިވައިޑާ ހަލާކުވެފައި ވެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ސުހެއިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، މިހާރު ބަހައްޓާފައިހުރި ޑިވައިޑާތަކުގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު ޑިވައިޑާތަކެއް ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޮންކްރީޓުން ޑިވައިޑާތައް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ސުހައިލު ވިދާޅުވީ ޑިވައިޑާތަކުގެ ބަދަލު ހޯދަން ބޭނުންތޯ ފުލުހުން އެދުމުން ބަދަލު ބޭނުންވާ ކަމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އެކްސިޑެންޓްވި މީހުންގެ އަތުން ބަދަލު ނެގުމަށެވެ.

ބުރިޖު ހައިވޭގައި ބާރު ސުޕީޑްގައި އުޅަނދުތައް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުފަހަރުގެ އިތުރުން މަގަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް