އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ޖޭއެސްސީ

ފަނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑްކުރުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިތުރަށް ވާހަކައެއް ބުނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: އަލީ އާޒިމް

  • ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ރީތިކޮށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދެއްވުމަށް އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 19:10 10,971

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ފަނޑިޔާރަކު ސަސްޕެންޑްކުރުމުން އެކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމުމުން، ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖޭއެސްސީން ބުނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަން ދެމި އޮންނާނެކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރަކު ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިތުރު ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ރީތިކޮށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދެއްވުމަށް އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޖޭއެސްސީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރެކެވެ. އެކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ބޯލެނބުމެއްނެތި މާދަމާވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އަބްދުﷲ ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފަ އެވެ. ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޖޭއެސްސީން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އޭނާގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީވެ، މައްސަލަ ބަލައިނިމެންދެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް