އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާ ދަތުރުފުޅު

ރާއްޖެއިން ބޮޑު ވަފްދެއް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް

  • ރައީސް ނަޝީދާ އެކުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް
  • ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެއް އާއިލާއެއް

އިސްމާއިލް ރިޔާޒް
https://twitter.com/suja_ehmed

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 07:40 6,682

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިން ވިކްރަމަސިންހަ އާއި ރައީސް ނަޝީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ސްރީ ލަންކާއަކީ އަމާން ތަނެއްކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ދެއްކުމަށްޓަކާ، ރާއްޖެއިން ބޮޑު ވަފްދެއް އެ ގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހިތްވަރެއް ކަމަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއްގައި ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާއަކީ ރައްކާތެރިތަނެއް ކަން ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ކަމީ، ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދާއި އެކުގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑު ވަފްދެއް ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ލަންކާއަކީ ރައްކާތެރި ގައުމެއްކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. ސްރީލަންކާ ރައްޔިތުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެއް އާއިލާއެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާ އެކު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް ނަޝީދާއި، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާއި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި، ކެބިނެޓް ވަޒީރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް އަންނަނީ ލަންކާއަށް ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. މި ދަތުރުފުޅަކީ އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ފަހު، ލަންކާއަކީ ރައްކާތެރި ތަނެއް ކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް މެސެޖެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ހިމެނޭ ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވާފައެވެ. މި ފަރިއްކޮޅު އޮތީ ބޮޑުވަޒީރު ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅު "ޓެމްޕަލް ޓްރީ" ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް