އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ހެލްތް އެކްސްޕޯ

އިންޑިއާ ހެލްތް އެކްސްޕޯ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލާއިފި

  • އިންޑިއާގެ ނަން މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ޚާއްސަ ސްޕެޝަލިޓީ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވި
  • އެކްސްޕޯގައި ތަފާތު އެކިއެކި ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 15 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:54 1,949

އިންޑިއާ ހެލްތް އެކްސްޕޯ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑިއާ ހެލްތް އެކްސްޕޯ 2019 ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލާފި އެވެ.

އިވެންޓް މެނޭޖުކުރި އަސަރީ ސާރވިސަސްގެ އިވެންޓް ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު މުއީނާ ރާއްޖެޓީވީ އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން މުއީނާ ވިދާޅުވީ މި އެކްސްޕޯއަކީ އިންޑިއާއިން ލިބެން ހުރި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތްތަށް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވިގެން ދިޔަ އެކްސްޕޯއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ނަން މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ޚާއްސަ ސްޕެޝަލިޓީ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވެ ތަފާތު އެކިއެކި ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް މުއީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި، ދަރިން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ދިޔަ ކަމަށް މުއީނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ ތަރަށްގީ ކުރުން ކަމަށްވެސް މުއީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

\ކަށީގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރާނެ ގޮތް ތައާރަފްވެގެން ހިނގައްޖެ މި އެކްސްޕޯއިން. ފަޅާލައިގެން ކުރެވޭ މައިބަދައިގެ މި ސާރޖަރީ، މައިބަދަ ފަޅާނުލާ ކީ ހޯލެއް ނުވަތަ ނީޑްލް ޕިންނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ގޮތް މި އެކްސްޕޯއިން ތައާރަފްކޮށްފި. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެގްޒިބިޓާރސް އަވަދި ނެތި އުޅެނީ އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ނުވަތަ ކުލިނިކް ތަކާއި އެކު ވަން ޓު ވަން މީޓިން ހެދުމުގަ. ރާއްޖެއަކީ ކުޑަކުޑަ ޕޮޕިއުލޭޝަނެއް.

ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރު ގޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އެކްސްޕޯ އަކީ މެޑްހޮޕްސް އިވެންޓް އިންޑިއާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރި އެކްސްޕޯއެކެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެކްސްޕޯއެއް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected].mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް