އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ތާރީހުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށީގެ ވަޒީރުން

އީޕީއޭ މިނިވަންކޮށް، ތިމާވެށީގެ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާކުރާނަން: ރައީސް

  • ރައީސް ވިދާޅުވީ އީޕީއޭ މިނިވަންކުރަން ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަށް ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށެ
  • ކުރިން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްްވި ދެ ވަޒީރަކު ފިޔަވައި އެހެން ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
  • ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމަކަށް ވުމުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން އުނދަގޫ ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 23:00 3,555

ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - ރައީސް އޮފީސް

އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) މިނިވަން ތަނަކަށް ހަދާ، ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށީގެ ވަޒީރުން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން ކަމަށެވެ. ކުރިން ތިމާވެށީގެ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ގިނަ ވަޒީރުންތަކަކާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އީޕީއޭއަށް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ފައްޓާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އީޕީއޭ މިނިވަންކުރުމަށް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލާ އެކަން ކުރާނަން

~ ރައީސް ސޯލިހު

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރަން ހުރަސްއެޅޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުން ގޮތް ދޫނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދެވެރިކަމާއި ގޮތް ދޫނުކުރުމާއި، ހިފެހެއްޓުން އެބައޮތް، އެހެންކަމުން އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސީތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް ކުރާނަން

~ ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމަކަށް ވުމުން، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން އުނދަގޫވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަތައް ފެންމަތިވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ޑިވެލޮޕަރުން އެއްކޮޅުގައި ތިބެފައި އަނެއް ކޮޅުގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ތިބުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ނިންމަން ޖެހޭ އުނދަގޫ ނިންމުންތައް ނިންމަން، ހާޒިރުވެ ތިބި މިނިސްޓަރުންގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކުރިން ތިމާވެށީގެ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކީ މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ތީމަކީ "އެއަރ ޕޮލިއުޝަން" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް