ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖޭއެސްސީ

ގާޒީ އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

  • ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކުރީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް
  • ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ހުށައެޅުއްވީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ
  • އަމުރު ރައްދުވަނީ ކަމާއިބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކަށް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 17:43 6,853

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (މ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުކޮށް ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް، އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރަން މަޑުޖައްސާލަން އެންގީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެ ކޯޓަށް ހުށައެޅުއްވި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައިގަންނަން ނިންމުމުން ކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކުރީ އެ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ބަލާ ނިމެންދެން ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެ ދިނުމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެދިފައިވަނީ، ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޙިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށެވެ. ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ގާނޫނު ނަމްބަރު 13/2010 އާއި ގާނޫނު ނަމްބަރު 10/2008 އާ ޙިލާފަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ވަގުތީ އަމުރަކީ އެ ކޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ގާނޫނޫ ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރެއިން ކުރި އަމުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދޭގެ (ށ) އަދި 144 ވަނަ މާއްދާ އާއި 145 ވަނަ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ކަމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ރައްދުވަނީ ޖޭއެސްސީގެ އިތުރުން ކަމާއިބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށެވެ. އެހެންކަމުން ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީގެ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒަހީނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަނީ ފަނޑިޔާރާ ގުޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. މި އަމުރާ ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީގެ ބަހެއް ހޯދާލަން ރާއްޖެއެމްވީއިން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމީ ޖޭއެސްސީއަށް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ހުށައެޅުއްވީ އެ މަނިކުފާނަށް އިއްވި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްކުރުމަށް، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތު ހުށައެޅުއްވި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ކަމަށް ބުނާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓަށެވެ. އެ ފައިސާ ދިނީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައިނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް