ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ރައީސް އޮފީސް

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުރިޔަށް ނުދޭ: ރައީސް އޮފީސް

  • ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 400 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ
  • ހަމަސް ތެރޭ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އޮތީ ނިންމަން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 14:19 4,213

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ނިމިގެންދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި ކުރިޔަށް ނުދާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

"ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ" ގެ ނަމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ކޮމިޝަންގައި ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި އެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވީ، އެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ދަނީ މަޑު ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިން ހަ މަސް ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައީ މަޖިލީހުން ގާނޫނީ ބާރު ނުލިބުން ފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ހޫދު ވިދާޅުވީ، ވިސްލްބްލޯވާ ޕޯޓަލް މެދުކޮށް ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 400 މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ސިޔާސަތު ކަމަށްވާ '' ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން "ގެ ދަށުން ކާކުކަން ނޭނގެ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ހުށައެޅޭ ގޮތަށް ވިސްލް ބްލޯވާ ޕޯޓަލްއެއް ގާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ.

ވެބްސައިޓަށް މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބޮތް ހަތަރު ސަތޭކަ އެތައް މައްސަލައެއް ލިބިފައި. އޭގެ ތެރެއިން ސުވާލު އުފެދޭ 18 މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ އޭސީސީ އަށް ފޮނުވާފައި. އެކަންކަން އިތުރަށް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެދިފައި

~ އިބްރާހީމް ހޫދު ~ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު

މި ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރައީސްއާ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާން ވެސް ވަނީ އައްމުކުރައްވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާއިރު ހޫދު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ހަ މަސް ދުވަހު ކުރި ކަންކަމާ ބަލާއިރު "ސްލޯ" ނޫން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ކަނޑައެޅި ކަންތައްތައް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ކުރިއަށް ދިޔައީ ފަސް އަހަރަށް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ކުރީ ސަރުކާރުން ދޮޅު އަހަރުން ކުރި އެ މަސައްކަތް ވެސް މި ސަރުކާރުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހޫދު ވިދާޅުވި ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އާ މަޝްރޫއުތައް ވެސް އިއުލާނުކުރެވި، ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޯލީޝަން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ހޫދު ވިދާޅުވީ ކޯލީޝަންގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވިގެން އުޅެނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތައް ހުރި ގޮތުން ކަމަށް "ވެދާނެ" ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް