ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބިރުދެއްކުމަށް ފަހު ފޭރުން

ފާމަސިސްޓަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު 3 ސިރިންޖު ފޭރިގެންފި

  • މިކަމުގެ ރިޕޯރޓް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ހާއިރު
  • ތުހުމަތު ކުރެވޭ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 13:15 | 9,746

އދ. މަހިބަދޫ - ގޫގުލް

އދ. މަހިބަދޫގައި ފާމަސިސްޓަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރުދެއްކުމަށް ފަހު ތިން ސިރިންޖު ފޭރިގެންފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، އދ. މަހިބަދޫގެ ފާމަސީއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ފާމަސިސްޓަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރުދެއްކުމަށް ފަހު ތިން ސިރިންޖު ނަގައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯރޓް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ، މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައިރު ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ފޭރުމާއި ވައްކަމުގެ މިފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވައްކަމުގެ 1600 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލައާއި، ފޭރުމުގެ 175 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯރޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.