ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ

އަދީބާއެކު ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނުން ދާނެ

  • އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ފަދަ ކަމެއް ވިޔަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ
  • ތިން މައްސަލައެއް ސާބިތުކޮށް 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފަ ވީނަމަވެސް އެ ހުކުމްތައް މިހާރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައި

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 13:18 3,013

ބޭރުގެ ސިއްހީ މާހިރުން ގެނެސްގެންވެސް އަދީބުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާއެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބޭސް ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދިއުމަށް އަދީބުއަށް ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު އޭނާއާއެކު ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނުން ދާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސިއްހީ އިދާރާއަކުން ލިބެންނެތް ފަރުވާއެއް އަދީބަށް ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެމުންދާތީ އަދި ބޭރުގެ ސިއްހީ މާހިރުން ގެނެސްގެންވެސް އެކަމަށް ފަރުވާއެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އޭނާ ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާނެ ކަމަށާ, އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަމަޖައްސާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް، އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭނާއާ އެކު ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ކަރެކަޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެ ކަމަށާއި އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ފަދަ ކަމެއް ވިޔަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަދީބު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަލް ސާވިސްގެ މެޑިކަލް ބޯޑުން ދިނުމުގެ ކުރިން، ރާއްޖެއިން ލޮލުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ގެނެސްގެން އެ މަނިކުފާނު ލޮލުގެ ހާލަތު ބެއްލެވި އެވެ. އެ ޑޮކްޓަރުން ވެސް ލަފާ ދެއްވީ ރާއްޖޭން ބޭރުން ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދީބަށް ދިނުމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ކަރެކްޝަނަށާ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ އަދީބްގެ މައްސަލަ ދައުވާ އުފުލައި ތިން މައްސަލައެއް ސާބިތުކޮށް 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުކުމްތައް މިހާރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި އަދީބުގެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް، އެ މައްސަލަ ވެސް އަލުން ބަލަން ދަށު ކޯޓަށް އެންގިއިރު އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދީބު 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ވެސް އެ ކޯޓުން އޮތީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން ގޭބަންދުގައި ހުންނެވި އަދީބު މި ވަގުތު ހުންނެވީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ކުށުގައި ކޮށްފައިވާ 15 ދުވަހުގެ ހުކުމެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުކުމްގެ މުއްދަތު ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް