ބުރާސްފަތި 27 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 1
1441 ރަޖަބު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ފިހާރަތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުން

ފިހާރަތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޚާއްސަ މެޝިނެއް ރީޓެއިލް ކުރަނީ

  • މިއީ ސެންސޮމެޓިކް ބްރޭންޑުގެ މެޝިނެއް
  • މި މެޝިންގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި މުދާ ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 13:15 4,751

ފިހާރަތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ގެންނަ މެޝިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ފިހާރަތަކާއި އެފަދަ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޚާއްސަ މެޝިނެއް ރީޓެއިލްކޮށް ގެނައުމަށް ފީއެސް ސިސްޓަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ޓައިކޯ ރީޓެއިލް ސޮލިއުޝަންސްއާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ތައާރަފްކުރާ މި ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފީއެސް ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރ ނަޒްމީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ، މި މެޝިންގެ މަޤްސަދަކީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރުން ފަދަ ކަންކަން މަދުކޮށް، ވިޔަފާރިތަކުގެ މުދާ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ޕާރޓްނަރޝިޕެއް މި ހަދަނީ ޓައިކޯ ރީޓެއިލް ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކީގައި، ދެން އެބޭފުޅުންނާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން މާރޖުވެ އިތުރު ސާރވިސްއެއް ގޮތަށް މި ޕްރޮޑަކްޓް އިންޓްރޮޑިއުސް މި ކުރަނީ، މި ޕްރޮޑަކްޓް އިންޓްރޮޑިއުސް ކުރުމުން މިވާގޮތަކީ ފިހާރަތަކުން ބޭނުންކުރާ މުދަލުގަ ހަރުކުރެވޭ ޓެގްތަކެއް، އެ ޓެގް ޑިސްއޭބަލް ނުކޮށް ފިހާރައިން އެ ޕްރޮޑަކްޓް ހިފައިގެން ނުކުމެއްޖެނަމަ އެނގޭނެ، އެހެންވީމާ މި ސާރވިސް އަލަށް އިތުރު ޚިދުމަތެެއްގެ ގޮތުގައި ސޮފްޓްވެއަރގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރުކުރަން މި ގެންދަނީ"

ސެންސޮމެޓިކް ބްރޭންޑުގެ މި މެޝިނާ ގުޅޭގޮތުން ވިޔަފާރިތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓައިކޯ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މެޝިންގެ ސަބަބުން ފިހާރައިން މުދާ ގެއްލުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމަަށެވެ.

އެގޮތުން ސެކިއުރިޓީ ފީޗަރއެއްގެ ގޮތުން ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ މުދަލުގައި ޚާއްސަ ޓެގެއް ހަރުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ޓެގް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް ކޮންމެ ކައުންޓަރެއްގައިވެސް ޑީއެކްޓިވޭޓަރެއް ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންޓަރުން ޓެގް ޑީއެކްޓިވޭޓް ނުކޮށް ނުކުންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ މެޝިން އެލާރމްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިނަ ސެކިއުރިޓީ ފީޗަރތަކެއް އެކުލެވޭ މި މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ފިހާރައަށް އަންނަ މީހުންގެ އަދަދާއި، ތަފްސީލު ރެކޯރޑް ކުރެވޭއިރު، މިއީ ވައްކަން ފަދަ ކުއްތަށް ގިނަ ޒަމާނެއްގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި މެޝިނަކަށްވާނެ ކަމަށް ޓައިކޯ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް