ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އެމެރިކާ - މެކްސިކޯ

ރައީސް ޓްރަމްޕަށް އޮޅިވަޑައިގެން ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލި ޕްލޭން ހާމަކުރެއްވިއްޖެ

  • ލިޔުމުގައި ސިފަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މެކްސިކޯއަކީ "ސޭފް ތަރޑް ކަންޓްރީ"

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 00:00 1,369

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ލިބުނީ ޓްރަމްޕްގެ އަތްޕުޅުގައި އޮތް ކަރުދާހުގެ ފޮޓޯއަކުން - ރޮއިޓަރސް

މެކްސިކޯއިން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވާ ރެފިއުޖީންނާމެދު އަމަލުކުރުމަށް އެ ގައުމާއެކު އެމެރިކާއިން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހާމަކުރެއްވިއްޖެއެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ފުރަތަމަ ވަނީ އެ ރިޕޯޓަކީ ސިއްރު ރިޕޯޓެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް އެހެން ވިދާޅުވީ އަތްޕުޅުގައި އޮތް ކަރުދާހެއް ހޫރުވަމުން ކަމަށްވާއިރު ނޫސްވެރިން ނެގި ބައެއް ފޮޓޯތަކުގައި ކަރުދާހުގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް ކިޔަންއެނގެއެއެވެ.

އެ ލިޔުމުގައި ސިފަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މެކްސިކޯއަކީ "ސޭފް ތަރޑް ކަންޓްރީ" އެވެ. އެއީ މެކްސިކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހޯމަ ދުވަަހު އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވެސް ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

މެކްސިކޯއަކީ ސޭފް ތަރޑް ކަންޓްރީ އަށް ވެއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާގެ ހިމާޔަތަށް އެދޭ މީހުންގެ ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްކުރާނީ އެމެރިކާގެ ބަދަލުގައި މެކްސިކޯގައެވެ.

އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުމަށް ފައި މަގުގައި ދަތުރުކޮށް އެތައް ހާސް ރެފިއުޖީން ހިމެނޭ ގާފިލާތަކުގެ އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރިއަށް މި ދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުވެސް ގޮސްފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރި ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ތިބީ ގުއަޓަމާލާ، ހޮންޑިއުރަސް އަދި އެލް ސެލްވަޑޯރ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ އެކިއެކި ހަމަނުޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވެ، ރައްކާތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމަށް ދިޔަ މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް